Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu www.czteryslidery.pl

Niniejszy ogólne warunki sprzedaży określają warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym www.czteryslidery.pl, którego właścicielem jest Spółka Czteryslidery Sp. z o.o. działająca pod adresem Kwidzyńska 4/23, 51-416 Wrocław. NIP:8952202548 Regon: 382603018 oraz w Sklepie stacjonarnym Czteryslidery działającym pod tym samym adresem j.w.

 

§ 1 Definicje

 

§2 Zawarcie umowy kupna sprzedaży

Opisane poniżej zostały procedury wymagane do pełnego zawarcia Umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Podczas finalizacji zamówienia klient ma obowiązek zaznaczyć odpowiednie checkbox’y w skład których wchodzą:

 

§3 Płatności i dostawy

Poniżej zostały opisane możliwości dotyczące wyboru płatności i dostawy.

 

§4 Pozostałe warunki sprzedaży

 

§5 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

§6 Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem

 

§7 Reklamacje

 

§8 Wymagania techniczne

 

§9 Postanowienia końcowe

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić  i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, wypełnione muszą zostać wszystkie pola, aby odstąpienie od umowy mogło dojść do skutku)

Adresat: Czteryslidery Sp. z o.o. działający pod adresem Kwidzyńska 4/23, 51-416 Wrocław. NIP:8952202548 Regon: 382603018. adres mailowy: zapytaj@czteryslidery.pl

Ja niniejszym informuję odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/cych rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy sprzedaży:………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko Konsumenta……………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy Konsumenta……………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia lub numer paragonu:……………………………………………………………………………………………………………

Adres Konsumenta (adres z którego będzie odebrana przesyłka zwrotna przez Kuriera)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..