Korzyści Sklepu www.czteryslidery.pl

Niniejszy dokument ‘Korzyści’ określa warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym www.czteryslidery.pl, którego właścicielem jest Czteryslidery Sp. z o.o. działający pod adresem Kwidzyńska 4/23, 51-416 Wrocław. NIP:8952202548 Regon: 382603018 oraz w Sklepie stacjonarnym Czteryslidery działającym pod tym samym adresem j.w.

§ 1 Definicje

 • 1.1 Sprzedawca: Czteryslidery Sp. z o.o. działający pod adresem Kwidzyńska 4/23, 51-416 Wrocław. NIP:8952202548 Regon: 382603018. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000772333. Kapitał zakładowy: 5000zł. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • 1.2 Zamówienie: zgłoszenie chęci nabycia Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym oraz Sklepie, złożona za pośrednictwem Konta lub wysłana na adres email Sprzedawcy lub sms na numer telefonu Sprzedawcy (e-mail i numer telefonu znajduje się w zakładce Kontakt w Sklepie internetowym). Aby Zamówienie mogło być zrealizowane Klient musi zawrzeć w nim: nazwę produktu i ilość sztuk (wymagane) oraz kolor i rozmiar (wymagane kiedy Produkt takowe posiada). Adres wysyłki ( w przypadku wysyłki Produktów do Klienta) dane firmy (Wymagane przy wystawianiu FV). W przypadku odbioru osobistego u Sprzedawcy termin odbioru Produktu.
 • 1.3 Produkt: dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchowa/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 1.4 Konsument: osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 1.5 Określony Przedsiębiorca: osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu jednoosobową działalność gospodarczą, której profil działalności nie jest bezpośrednio związany z zakupionym Produktem lub profilem działalności Sprzedawcy. Zakup z dokumentem: FV-VAT.
 • 1.6 Umowa kupna sprzedaży: Umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego, “przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.
 • 1.7 Odstąpienie od umowy: zerwanie Umowy kupna sprzedaży przez Konsumenta na warunkach zdefiniowanych w dokumencie OWS w § 5
 • 1.8 Dzień roboczy: Dni od poniedziałku do piątku. Z wyłączeniem soboty oraz niedzieli.
 • 1.9 Magazyn: Magazyn znajdujący się pod adresem Michała Ossowskiego 5, 30-656 Kraków.

§2 Darmowa dostawa od 300zł

 • 2.1 Sprzedawca zapewnia darmową dostawę Zamówienia, w którym łączna kwota do zapłaty za Produkty wynosi więcej niż 300zł.
 • 2.2 Sprzedawca zapewnia darmową dostawę Zamówienia, tylko w przypadku wyboru formy płatności:
  • 2.2.1 Przelewem elektronicznym poprzez system Przelewy24.
  • 2.2.2 Kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy24.
  • 2.2.3 Przedpłata przelewem tradycyjnym na Konto Sprzedawcy.
 • 2.3 Sprzedawca zapewnia darmową dostawę Zamówienia, tylko przy wyborze konkretnych opcji dostawy:
  • 2.3.1 Przesyłka kurierska – (UPS, InPost, DHL, DPD, FedEx).
  • 2.3.2 Paczkomaty InPost.
 • 2.4 Przy wyborze formy płatności innej niż powyższe, oferta ‘Darmowa dostawa od 300zł’ nie obowiązuje.
 • 2.5 Przy wyborze opcji dostawy innej niż powyższe, oferta ‘Darmowa dostawa od 300zł’ nie obowiązuje.

§3 Darmowy zwrot do 14 dni

 • 3.1 Prawo zwrotu Produktu przysługuje wyłącznie Konsumentowi/Określonemu Przedsiębiorcy.
 • 3.2 Sprzedawca zapewnia darmowy zwrot do 14 dni.
 • 3.3 Bieg terminu określonego w punkcie 3.1 (14 dni) rozpoczyna się od potwierdzonego dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 • 3.4 Skuteczne Odstąpienie od umowy nastąpi przy dopełnieniu wszystkich następujących czynności:
  • 3.4.1 Konsument/Określony Przedsiębiorca informuje Sprzedawcę o chęci Odstąpienia od umowy, jak opisano w § 5 OWS. Wzór formularza Odstąpienia od umowy znajduje się na końcu tego dokumentu.
  • 3.4.2 Po otrzymaniu informacji o chęci Odstąpienia od umowy Sprzedawca kontaktuje się z Konsumentem/Określonym Przedsiębiorcą za pomocą kontaktu podanego w Odstąpieniu od Umowy.
  • 3.4.3 Sprzedawca wysyła na adres e-mail Konsumenta/Określonego Przedsiębiorcy list przewozowy do odbioru przesyłki zwrotnej. Odbiór przesyłki następuje w dogodnym dla niego terminie, jednakże nie może on przekroczyć 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę dokumentu Odstąpienia od umowy.
  • 3.4.4 Przesyłka zwrotna przygotowana przez Konsumenta/Określonego Przedsiębiorcę, powinna zostać opakowana w taki sam sposób jak została przygotowana przez Sprzedawcę. Oryginalne opakowanie nie może zostać naruszone w sposób niszczący, bardziej niż wymaga tego skorzystanie z Produktu do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • 3.5 Kurier może odmówić odebrania przesyłki zwrotnej ze względu na złe i niewystarczające zabezpieczenie przesyłki. W tym wypadku zgłoszenie zostaje anulowane, wówczas koszty przesyłki zwrotnej spadają na Konsumenta/Określonego Przedsiębiorcę.

§4 Szybkie i bezpieczne płatności

 • 4.1 Sprzedawca korzysta z usług serwisu Przelewy24
 • 4.2 Serwis Przelewy24 udostępnia automatyczne płatności przelewami on-line z 327 banków w Polsce oraz kartami płatniczymi: Visa Classic, Visa Electron, EuroCard/MasterCard, Diners Club, PBK, JCB. W ofercie znajdują się również płatności mobilne, międzynarodowe-wielowalutowe systemy płatnicze, SMS Premium, SMS MT, płatności IVR, płatności rekurencyjne i wiele innych.
 • 4.3 Każdy wynik transakcji przesłany do sklepu jest weryfikowany zwrotnie, aby w 100% potwierdzić, że jego nadawcą był system Przelewy24. Wszystkie potwierdzenia przekazane z systemu Przelewy24 dają pewność wpłynięcia należności na konto sprzedawcy. Narażone na największe ryzyko transakcje kartami płatniczymi poddawane są dodatkowemu procesowi weryfikacji, który w tej chwili eliminuje ryzyko transakcji fraudowych praktycznie w 100%.
 • 4.4 Innowacyjne systemy ratalne udostępniane przez Przelewy24 to całkowicie internetowe rozwiązania umożliwiające klientowi dokonanie transakcji online, bez wychodzenia z domu
  i bez zbędnych formalności. Więcej informacji na stronie Przelewy24.

§5 Błyskawiczna wysyłka

 • 5.1 Status dostępności: ” Dostępne w salonie”.
  • 5.1.1 Taki status dostępności oznacza, ze Produkt dostępny jest w Sklepie.
  • 5.1.2 Zamówienie na Produkt/ty o dostępności j.w. złożone do godziny 12:00 wysyłane są w tym samym Dniu roboczym.
  • 5.1.3 Zamówienie na Produkt/ty o dostępności j.w. złożone po godzinie 12:00 wysyłane są w kolejnym Dniu roboczym.
 • 5.2 Status dostępności: “Dostępne w magazynie”
  • 5.2.1 Taki status dostępności oznacza, ze Produkt dostępny jest w Magazynie
  • 5.2.2 Zamówienie na Produkt/ty o dostępności j.w. złożone do godziny 15:00 wysyłane są w kolejnym Dniu roboczym.
  • 5.2.3 Zamówienie na Produkt/ty o dostępności j.w. złożone po godzinie 15:00 wysyłane są w kolejnych dwóch Dniach roboczych.
 • 5.3 Status dostępności: “Dostępność 48h”
  • 5.3.1 Taki status dostępności oznacza, ze Produkt nie jest dostępny w Salonie.
  • 5.3.2 Zamówienie na Produkt/ty o dostępności j.w. zostanie wysłane natychmiast w momencie kiedy Sprzedawca wejdzie w jego posiadanie.
  • 5.3.3 Po złożeniu Zamówienia Klient w jak najszybszym możliwym czasie zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o czasie wysyłki produktu o w.w dostępności.

§6 Postanowienia końcowe

 • 6.1 Niniejszy dokument może być zmieniany przez Sprzedawcę. Zmiana tego dokumenty nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego dokumentu.
 • 6.2 Obowiązuje od dnia 01.01.2021r.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić  i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, wypełnione muszą zostać wszystkie pola, aby odstąpienie od umowy mogło dojść do skutku)

Adresat: Czteryslidery Sp. z o.o. działający pod adresem Kwidzyńska 4/23, 51-416 Wrocław. NIP:8952202548 Regon: 382603018. adres mailowy: zapytaj@czteryslidery.pl

Ja niniejszym informuję odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/cych rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy sprzedaży:………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko Konsumenta……………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy Konsumenta……………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia lub numer paragonu:……………………………………………………………………………………………………………

Adres Konsumenta (adres z którego będzie odebrana przesyłka zwrotna przez Kuriera)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu