Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego www.czteryslidery.pl

§1 Postanowienia wstępne

 • 1.1 Sklep internetowy Czteryslidery dostępny pod adresem internetowym www.czteryslidery.pl, prowadzony przez spółkę Czteryslidery Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000772333, NIP 8952202548, REGON Kapitał zakładowy: 5000zł. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • 1.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów kupna Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

 • 2.1 Konsument: osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zakup z dokumentem: paragon.
 • 2.2 Określony Przedsiębiorca: osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu jednoosobową działalność gospodarczą, której profil działalności nie jest bezpośrednio związany z zakupionym Produktem lub profilem działalności Sprzedawcy. Zakup z dokumentem: FV-VAT.
 • 2.3 Sprzedawca: Czteryslidery Sp. z o.o. działający pod adresem Kwiatowa 32B, 55-093 Kiełczów. NIP:8952202548 Regon: 382603018. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000772333. Kapitał zakładowy: 5000zł. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • 2.4 Klient: każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • 2.5 Przedsiębiorca : Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową. Zakup z dokumentem: FV-VAT.
 • 2.6 Sklep internetowy: sklep internetowy działający pod adresem www.czteryslidery.pl
 • 2.7 Umowa kupna Sprzedaży: Umowa kupna sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego, “przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.
 • 2.8 Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • 2.9 Konto: konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • 2.10 Formularz rejestracji: formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • 2.11 Konto: funkcjonalność Sklepu internetowego pozwalająca na przechowywaniu danych Klienta przez Administratora danych, pozwalająca na szybszym składaniu Zamówień Produktów.
 • 2.12 Formularz zamówienia: zgłoszenie chęci nabycia Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym oraz Sklepie, złożona za pośrednictwem Konta lub wysłana na adres email Sprzedawcy lub sms na numer telefonu Sprzedawcy (e-mail i numer telefonu znajduje się w zakładce Kontakt w Sklepie internetowym). Aby Zamówienie mogło być zrealizowane Klient musi zawrzeć w nim: nazwę produktu i ilość sztuk (wymagane) oraz kolor i rozmiar (wymagane kiedy Produkt takowe posiada). Adres wysyłki ( w przypadku wysyłki Produktów do Klienta) dane firmy (Wymagane przy wystawianiu F Vat). W przypadku odbioru osobistego u Sprzedawcy termin odbioru Produktu.
 • 2.13 Koszyk: element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • 2.14 Produkt: dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 2.15 Umowa kupna Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego, “przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.
 • 2.16 Administrator danych: Czteryslidery Sp. z o.o. działający pod adresem Kwiatowa 32B, 55-093 Kiełczów. NIP:8952202548 Regon: 382603018
 • 2.18 Regulamin: niniejszy dokument.
 • 2.19 OWS: Ogólne Warunki Sprzedaży, znajdujący się pod adresem www.czteryslidery/ogolnewarunkisprzedazy/

§3 Kontakt ze Sklepem

 • 3.1 Adres Sprzedawcy: ul. Kwiatowa 32B, 55-093 Kiełczów.
 • 3.2 Adres e-mail Sprzedawcy: zapytaj@czteryslidery.pl
 • 3.3 Numer telefonu Sprzedawcy: 664244994.
 • 3.4 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : ING Bank Śląski 07 1050 1575 1000 0090 8054 8598 Czteryslidery Sp. z o.o.
 • 3.5 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz za pomocą portali społecznościowych jak facebook (fb/czteryslidery.pl) lub instagram (ig/czteryslidery.pl).

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • 4.1 Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Mozilla, Opera, Safari.
 • 4.2 Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • 4.3 Włączona obsługa plików cookies.
 • 4.4 Zainstalowany program FlashPlayer.

§5 Informacje ogólne

 • 5.1 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • 5.2 Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • 5.3 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • 5.4 Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 • 5.65Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 • 6.1 Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  • 6.1.1 Imię i nazwisko.
  • 6.1.2 Adres dostawy.
  • 6.1.3 Numer telefonu.
  • 6.1.4 E-mail.
  • 6.1.5 Hasło.
 • 6.2 Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 • 6.3 Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (email) i hasła, ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • 6.4 Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

§7 Zasady składania Zamówienia

 • 7.1 W celu złożenia Zamówienia należy:
  • 7.1.1 Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
  • 7.1.2 Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny).
  • 7.1.3 Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
  • 7.1.4 Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  • 7.1.5 Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz potwierdzić zamówienie.
  • 7.1.6 Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności oraz dostawy. Opłacić zamówienie w określonym terminie zależnym od ww. wyborów.

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 • 8.1 Klient ma prawo do wyboru jednej z dostępnych form płatności za Zamówienie::
  • 8.1.1 Przelewem elektronicznym poprzez system imoje.
  • 8.1.2Przedpłata przelewem tradycyjnym na Konto Sprzedawcy.
  • 8.1.3 Gotówką za pobraniem do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.
  • 8.1.6 System ratalny “zapłać później imoje”.
 • 8.2 Klient ma prawo do wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy:
  • 8.2.1 Przesyłka kurierska – (UPS, InPost, DHL, DPD, FedEx)
  • 8.2.2 Przesyłka kurierska pobraniowa ( UPS, InPost, DHL, DPD, FedEx)
  • 8.2.3 Paczkomaty InPost

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 • 9.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 • 9.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 9.3 W przypadku wyboru przez Klienta:
  • 9.3.1 Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • 9.3.2 Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze przesyłki.
 • 9.4 Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 94.1 oraz 9.4.2 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  • 9.4.1 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin
  • 9.4.2 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami, jednakże oferta ‘darmowa wysyłka’ tyczy się tylko wysyłki jednej części zamówienia, za każdą dodatkową klient ma obowiązek zapłacić
 • 9.5 Dostawa Produktu odbywa się na terenie całej Polski
 • 9.6 Dostawa Produktu odbywa się również do krajów Europejskich, jest obsługiwana tylko i wyłącznie przez firmę DPD, cennik przesyłek międzynarodowych znajduje się na stronie przewoźnika w zakładce cennik oraz TUTAJ
 • 9.7 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 • 10.1 Konsument oraz Określony Przedsiębiorca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • 10.2 Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od potwierdzonego dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Określonemu Przedsiębiorcy, bądź wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 • 10.3 Przedsiębiorca, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą nie ma prawa odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 • 10.4 W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy każdego Produktu z osobna.
 • 10.5 W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 • 10.6 Konsument/Określony Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie z potwierdzeniem daty tejże wysyłki przez Konsumenta/Określonego Przedsiębiorcy oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • 10.7 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 • 10.8 W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta/Określonego Przedsiębiorcy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi/Określonemu Przedsiębiorcy na podany przez Konsumenta/Określonego Przedsiębiorcy adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 • 10.9 Skutki odstąpienia od Umowy:
  • 10.9.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • 10.9.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Określonemu Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wartość Zamówienia odliczając od tego koszty wysyłki.
  • 10.9.3 Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  • 10.9.4 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Określonego Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Określony Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Sprzedawcy żadnymi kosztami.
  • 10.9.5 Jeśli Konsument/Określony Przedsiębiorca przekroczy 14-dniowy termin złożenia pisma o odstąpienie od Umowy traci prawo do odstąpienia od umowy
  • 10.9.6 Konsument/Określony Przedsiębiorca powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument/Określony Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni i będzie miał na to potwierdzenie.
  • 10.9.7 Konsument/Określony Przedsiębiorca odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru i cech Produktu
  • 10.9.8 Sprzedawca może odmówić zwrotu płatności i przyjęcia towaru z powrotem gdy stwierdzi, że Produkt został przez Konsumenta/Określonego Przedsiębiorcę zniszczony/ użyty do celów innych niż sprawdzenie jego charakteru czy cech.
  • 10.9.10 Konsument/ Określony przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty wysyłki zwracanego towaru do Sprzedawcy.
  • 10.9.11 W przypadku kiedy Konsument/ Określony przedsiębiorca zwraca część zakupionego Towaru (np. zostały zamówione 3 rzeczy, zwracana jest tylko 1) koszt przesyłki pierwotnego Zamówienia nie zostaje zwrócona. Zwracana jest tylko równowartość zwracanego Towaru
 • 10.10 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 • 10.11 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Określonemu Przedsiębiorcy w odniesieniu do Umowy:
  • 10.11.1 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • 10.11.2 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (m. in. filtry oleju, filtry powietrza, świece zapłonowe, chemia motocyklowa wliczając w to oleje, płyny hamulcowe, produkty do czyszczenia motocykla oraz jego konserwacji)
  • 10.11.3 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • 10.11.4 Świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • 10.11.5 W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • 10.11.6 W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • 10.11.7 Dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy

§11 Reklamacja i gwarancja

 • 11.1 Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • 11.2 Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • 11.3 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  • 11.3.1 W reklamacji złożonej pisemnie bądź mailowo, aby mogła być rozpatrzona muszą zostać zawarte odpowiednie dane, w tym: Imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa zakupionego towaru, jego rozmiar, opis usterki, numer paragonu znajdujący się w dolnym prawym rogu paragonu fiskalnego otrzymanego przy zakupie oraz żądanie Klienta w związku z wadą produktu.
  • 11.3.2 W przypadku składania reklamacji przez formularz znajdujący się na Koncie Klienta muszą zostać uzupełnione wszystkie pola.
 • 11.4 .Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta, który nie jest Przedsiębiorcą uznał za uzasadnione.
 • 11.5 Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 • 11.6 W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja zewnętrzna, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
 • 11.7 Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się na stronie www.czteryslidery.pl/gwarancja/
 • 11.8 W przypadku przyjęcia Produktu w ramach procedury reklamacyjnej i przekazanie go do producenta w celu naprawy, Klient zostanie poinformowany o ewentualnym wydłużonym terminie realizacji.

 

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • 12.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • 12.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • 12.2.1 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • 12.2.2 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • 12.2.3 Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • 13.1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 • 13.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 • 13.3 Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • 13.3.1 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • 13.3.2 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • 13.4 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • 13.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • 13.6 Klient który jest Określonym Przedsiębiorcą ma obowiązek wypełnienia opcjonalnych pół w formularzu zakupowym, tj. “Informacje o profilu prowadzonej działalności, przy wybraniu dokumentu zakupu: FV VAT” oraz “Dane do FV VAT”. Klient odpowiada za poprawność wpisanych danych.

§14 Postanowienia końcowe

 • 14.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • 14.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • 14.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 14.4 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 14.5 Regulamin obowiązuje od dnia 30.10.2023r.